Samarbeidspartnere

Atferdssenteret samarbeider med faggrupper i Barne-, ungdoms- og familieetaten, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet og tilhørende departementer.

Det er òg etablert et samarbeid med De Utrolige Årene ved universitetene i Tromsø og Trondheim, Psykologisk institutt ved Universitetet i Bergen, flere høyskoler, og de regionale kunnskapssentrene for barn og unge, RKBU, og RBUP.

Det er videre etablert samarbeid med forskere ved ulike forskningsinstitusjoner både i Norge, Sverige og Danmark. Samarbeidet omfatter forskningsprosjekter, utvalgsarbeid og faggrupper.

Internasjonalt samarbeider Atferdssenteret med University of Oregon, Oregon Social Learning Center, SNAP Earlscourt Onatario, MST-services og Family Services Research Center på Medical University of South Carolina.

Atferdssenterets kanskje viktigste samarbeidspartnere er de kommunene og spesialisttjenestene som deltar i implementeringen av en metode og/eller bidrar til forskningen knyttet til disse og prosjektet Barns sosiale utvikling (BONDS).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

Atferdssenteret

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post-atferd@atferdssenteret.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2016 | Personvern