Om våre nettsider

Informasjonen på www.atferdssenteret.no bygger på Atferdssenterets eget materiale. Sidene som handler om Atferdssenterets forskning og metoder, er gjennomgått og kvalitetssikret av fagansvarlig.

Vi ber om at du oppgir www.atferdssenteret.no som kilde, dersom du gjengir vår tekst eller bruker bilder vi har tatt. 

Atferdssenteret kjøper illustrasjonsbilder fra Colourbox.no og andre, som har rettighetene til disse fotografiene. Ønsker du å bruke disse bildene, må du kontakte selskapet.

I tillegg til hovedsiden vår – www.atferdssenteret.no – har vi ytterligere tre åpne nettsider: pmto.no, barnssosialeutvikling.no og swis.no. Videre har vi lukkete ekstranett for flere av metodene våre, med materiell og informasjon til utøverne av de ulike metodene. Innholdet på disse sidene er også verdifulle kilder til statistikk og annen kunnskap om bruken av metodene.

Gi oss gjerne tilbakemelding på sidene våre!

Nettredaktør er kommunikasjonsrådgiver Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør er administrerende direktør Terje Christiansen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

Atferdssenteret

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post-atferd@atferdssenteret.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern