Du er her:

Bestemmelser om bruk av Atferdssenterets metoder

Alle Atferdssenterets metoder er varemerket hos Patentstyret.

Funksjonell familieterapi (FFT)

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) 
Programmet het tidligere (til medio 2015) Multidimensjonal Treatment Foster Care (MTFC)

Multisystemisk terapi (MST)

Parent Management Training (PMTO)

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS)

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

Atferdssenteret

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post-atferd@atferdssenteret.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern