Søk

Du er her:

Verktøylinje

Publikasjoner 2012

Forskningsavdelingen:

Artikler med fagfellevurdering

Bjørknes, R., Kjøbli, J., Manger, T., & Jacobsen, R. (2012). Parent Training among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations, 61(1),101-114.

Bjørnebekk, G., & Howard, R. (2012). Sub-types of angry aggression in antisocial youth: Relationships with self-reported delinquency and teachers' perceptions of social competence and emotional/behavioural problems. Personality and Individual Differences, 53(3), 312-316.

Bjørnebekk, G., & Howard, R. (2012). Validation of a Motivation-based Typology of Angry Aggression among Antisocial Youths in Norway. Behavioral Sciences and the Law, 30(2), 167-180.

Kjøbli, J., Bjørknes, R., & Askeland, E. (2012). Adherence to Brief Parent Training as a predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings. Journal of Children’s Services, 7(3), 165-177.

Kjøbli, J., Drugli, M. B., Fossum, S., & Askeland, E. (2012). Evidensbasert foreldretrening: Hvordan kan forskning bidra til at flere barn med atferdsvansker får bedre hjelp? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2, 145-149.

Kjøbli, J., Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2012). A randomized trial of group parent training: reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy. 51(3), 113-121. DOI: 10.1111/cdev.12040

Kjøbli, J., & Ogden, T. (2012). A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training in Primary Care Settings. Prevention Science, 13(6), 616-626.

Ogden, T., Bjørnebekk, G., Kjøbli, J., Patras, J., Christiansen, T., Taraldsen, K., & Tollefsen, N. (2012). Measurement of implementation components ten years after a nationwide introduction of empirically supported programs a pilot study. Implementation Science, 7, 49.

Artikler uten fagfellevurdering

Nærde, A., Ogden, T., Zachrisson, H. D., & Janson, H. (2012). Kan små barn være aggressive? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(2), 180-183.

Ogden, T. (2012). Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen. Bedre Skole, 4, 23-27.

Ogden, T. (2012). Det utsatte barnet er forsømt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(11), 1116-1118.

Ogden, T. (2012). Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. www.forebygging.no

Bøker, bokkapitler, avhandlinger og rapporter

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ogden, T., Olseth, A. R., & Sørlie, M-A. (2012). Rektorers brukervurdering av den skoleomfattende tiltaksmodellen «Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling». Rapport – Atferdssenteret – Unirand.

Backe-Hansen, E., & Frønes, I. (Red.) (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Forster, M., & Ogden, T. (2012). Behandlingstrohet. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 271-312). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Frønes, I., & Backe-Hansen, E. (2012). Hvordan forske på og med barn og unge? I E. Backe-Hansen, & I. Frønes (Red), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning (s. 11-32). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Janson, H. (2012). Mätinstrument. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 141-172). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Kjøbli, J. (2012). Evalueringsstudienes gullstandard: Randomiserte kontrollerte studier. I E. Backe-Hansen, & I. Frønes (Red.), Metoder og perspektiver på barne- og ungdomsforskning (s. 205-219). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristiansen, B. A., Kristoffersen, C. H., Nordahl, K. B., & Olseth, A. R. (2012). Praktiskt genomförande. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 243-269). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Nordahl, K. B. (2012). Systematisk observasjon av barns samhandling med andre: Muligheter og utfordringer. I I E. Backe-Hansen, E., & I. Frønes (Red), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. (s. 158-173). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T. (2012). Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T. (2012). Familien og barneverntjenesten. Å vokse opp, Rapport. (s. 41-48).  Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ogden, T. (2012). Rapportering av randomiserat, kontrollerade utvärderingar. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 503-530). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Ogden, T. (2012). Working with parents and families to lessen the EBD of children and young people. In T. Cole, H. Daniels, & J. Visser, (Eds.), The Routledge International Companion to Emotional and Behavioural Difficulties. New York: Routledge.

Ogden, T., & Amlund-Hagen, K. (2012). System oriented interventions in Europe. In R. Loeber, M. Hoeve, N. W. Slot, & P. van der Laan (Eds.), Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: Explanation, prevention and punishment. Aldershot: Ashgate.

Ogden, T., Sørlie, M-A., Arnesen, A., & Meek-Hansen, W. (2012). The PALS school-wide positive behavior support model in Norwegian primary schools - implementation and evaluation. In J. Visser, H. Daniels, & T. Cole (Eds.) Transforming troubled lives: Strategies and interventions with children and young people with social emotional and behavioural difficulties. International perspectives on inclusive education, vol. 2 (p. 39-55). London: Emerald Group Publishing.

South, S., & Bjørnebekk, G. (2012). Variansanalys. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 361-400). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Sundell, K., & Ogden, T. (2012). Effektutvärderingar och framtiden. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 531-545). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Sundell, K., & Ogden, T. (2012). Introduktion. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 19-46). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Zachrisson, H. D., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., & Ogden, T. (2012). Smått er godt: Sosial kompetanse og atferd hos 3-åringer – sammenheng med barnehagebruk og kjennetegn ved barnegruppen. Rapport til Kunnskapsdepartementet.

Zachrisson, H. D., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., & Ogden, T. (2012). Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: sammenheng med barns utvikling ved to år. Rapport til Kunnskapsdepartementet.

Utviklingssavdeling barn:

Artikler, bøker, bokkapitler, avhandlinger og rapporter

Arnesen A., Meek-Hansen, W., Hendis M., & Apeland, A. (2012). PALS. Håndbok modul 2. Individuelle tiltaksnivå. Oslo: Atferdssenteret.

Duckert, M. (2012). Virksom og trygg veiledning – Hvordan veileders arbeidsmåte påvirker terapeutens læringsutbytte og selvfølelse. I Ulvestad, A. K. & Kärki (Red.), Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Utviklingssavdeling ungdom:

Artikler, bøker, bokkapitler, avhandlinger og rapporter

Grande, M., Røssberg, J., Gjermundsen, K., Taraldsen, K., & Berge, T. (2012). Hindringer for å implementere kognitiv terapi. Tidsskrift for kognitiv terapi, 13(2), 6-13.

Thøgersen, D. M., Lønnum, K., Tollefsen, N., og Christensen, B. (2012). Kognitiv atferdsterapi med ungdom med atferdsforstyrrelser. I K. Martinsen og R. Hagen, Håndbok i kognitiv atferdsterapi for barn og unge (red). Gyldendal Akademisk Forlag: Oslo.

 

Sist oppdatert: Astri Vannebo - 18.06.2013

Tips en venn

captcha (n/a)

Bestill fra Atferdssenteret

Det neste som skjer....

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. 2015 © Atferdssenteret, Postboks 7053 Majorstuen, 0306 Oslo, Telefon: 23 20 58 00.         

CorePublish publiseringsløsning